Välkommen till den här webbplatsen som presenterar ombuden i kyrkmötet och stiftsfullmäktige.

På sidorna kan du bekanta dig med ombuden i kyrkomötet och i stiftsfullmäktige och ta del av deras åsikter.

Webbplatsen var från början en presentation av kandidaterna i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen 9.2.2016 och vi samlade in informationen till valen.

Vill du hjälpa oss att utveckla Kandidatgalleriet? Besvara några frågor här. Tack!